Belek (Antalya), Turizm Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı, 1988

Belek (Antalya), Turizm Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı, 1988