İzmit İmar Planı , (A.Uzel+K.Türkoğlu)Satın Alma, 1970

İzmit İmar Planı , (A.Uzel+K.Türkoğlu)Satın Alma, 1970