Hedefimiz

 

 

Planlanmaya konu alanların ekonomik büyümesini ve fiziksel yapısının daha iyiye evrilmesini sağlamak, bu bağlamda dinamik bir planlamayı;

 

  • Otoriter olmayan, demokratik ve katılımcı, sürdürülebilir, araçlar kullanarak,
  • Fiziksel dönüşümde; sektörlerin özelliklerine göre, doğayı tüketmeyen, yenilenebilir ve sürdürülebilir olmayı gözeten,
  • Ekonomik faaliyetlerin üreticisi ve tüketicisi olan insanları yabancılaştırmayan,
  • Teknolojiyi, bölgesel özelliklerin bütününe göre seçerek kullanan,
  • Toplumsal yapının sahip olduğu kültürel gelenekleri yok etmeyen,
  • Dışa açık ve yerel tarihi mirasına sahip çıkarken,
  • Çağdaş, toplumsal olarak örgütlü yurttaşların katılımını sağlayan,

Özelliklere sahip kılmaktır.