Vizyonumuz

 

 

  • Uluslararası ölçütlere yaklaşarak ve yerelliği koruyarak,
  • Planlamaya konu alanların gelişmesini hızlandırmak için yaşayan insanlara ve onların taşımakta olduğu yerel bilince ve yerel ekolojik dengelere saygı duyarak,
  • Yerel toplulukların karar ve uygulamalara gerçekten katılabileceği,
  • Öneriler geliştirerek tartışabildiği demokratik bir yapılanma içinde,
  • Geliştirilmiş standart ve normlardan fedakârlıkta bulunmaksızın,
  • Planlama disiplininin ve çağdaş planlama yaklaşımının gerektirdiği teknikleri uygulayarak,

Uygulama ve Eylem Planları ile Tasarım ve Projeler geliştirebilmektir.