Ankara (Çankaya) Oyak II Sitesi, Harita, İmar Planı, Parselasyon Planı, Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yapıların Uygulama Projeleri, 1977

Ankara (Çankaya) Oyak II Sitesi, Harita, İmar Planı, Parselasyon Planı, Yol, İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yapıların Uygulama Projeleri, 1977