Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültür Turizm Gelişim ve Koruma Bölgesi ve Tatvan Turizm Merkezi Alanında 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2017

Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültür Turizm Gelişim ve Koruma Bölgesi ve Tatvan Turizm Merkezi Alanında 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2017